Открита процедура:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване и немедицинско обзавеждане за отделение по анестезиология и интензивно лечение и отделение по еднодневна хирургия към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”

Открита процедура с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура

 и оборудване и немедицинскообзавеждане за отделение по анестезиология и интензивно лечение и отделение по еднодневна хирургия към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Публикувано на: 2013-10-25
0361 /6 83 48
МБАЛ