МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Открита процедура:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване и немедицинско обзавеждане за отделение по анестезиология и интензивно лечение и отделение по еднодневна хирургия към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”

Открита процедура с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура

 и оборудване и немедицинскообзавеждане за отделение по анестезиология и интензивно лечение и отделение по еднодневна хирургия към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Публикувано на: 2013-10-25
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници