Открита процедура с предмет: „Строително – ремонтно обновяване на отделение по анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ „Д-р Анатас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Открита процедура с предмет: „Строително – ремонтно обновяване на отделение по анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ „Д-р Анатас Дафовски” АД гр.Кърджали”

Публикувано на: 2013-11-11
0361 /6 83 48
МБАЛ