Предварителни обявления за плануваните за провеждане обществени поръчки в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали през 2014г
Предварителни обявления за плануваните за провеждане обществени поръчки в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали през 2014г1.Доставки

2.Услуги

3.Строителство
Публикувано на: 2014-01-23
0361 /6 83 48
МБАЛ