Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия по чл.30а от Закона за медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали”.
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на  медицински изделия по чл.30а от Закона за медицински изделия  за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали”.


18.02.2014        Документация

14.03.2014 Пояснение по постъпило запитване

Публикувано на: 2014-02-18
0361 /6 83 48
МБАЛ