Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Възстановяване на покриви на сградата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Възстановяване на покриви на сградата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”Публикувано на: 2014-04-14
0361 /6 83 48
МБАЛ