Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно”
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно”


Публикувано на: 2014-05-23
0361 /6 83 48
МБАЛ