Открита процедура с предмет:"Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".
Открита процедура с предмет:"Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

Публикувано на: 2014-06-11
0361 /6 83 48
МБАЛ