ПРИЕМНИ  ДНИ   МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД  


                                      Проф.д-р Тодор Черкезов,ДМ

                                Изпълнителен директор

                                                      ПРИЕМНИ  ДНИ


 за служители:

всеки вторник                  от 10 00 до 12 00  часа

за граждани

всеки  четвъртък                    от 10 00 до 12 0 часа

 

Предварително  записване за приемните дни се извършва  при секретарката Ани Кочева на  телефон 0361 68 451.

 


Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Д-р Атанас Дафовски”АД

гр.Кърджали

бул.”Беломорски”53

информация и регистратура: 0361 68348

факс: 0361 68295


e-mail: hospital_kj@ abv.bg

www.hospital-kj.com

 

 

Изпълнителен директор   -  68 383

Технически секретар         - 68 451

Зам.директор                    68 371  

Главна медицинска сестра      68  399

               Ръководител финансов сектор          6 12 16 

Връзки с обществеността        6 12 17    

ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - 0361 68357

 

 

УНГ -  0361 68327

 

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - 0361 68 322, 0361 68 354  

 

ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР –

0361 68324

 

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - 0361 68320, 0361 68 369 

 

ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР - 0361 68321

 

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ –

0361 68365

 

ЕНДОКРИНОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  - 0361 68316

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ - 0361 68314

 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ -0361 68441

 

КВО  - 0361 68308

 

 

ТРАВМАТОЛОГИЯ - 0361 68394

 

ХОСПИС „Добролюбие“

68306

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  -

0361 68208,  36168391

 

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК - 0361 68416

 

ОАИЛ - 0361 68411

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

0361 68 404  , 68 403- СКЕНЕР

ЯМР – 68 270

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ -

0361 68436

ОФТР – 0361 68435

АГО - 0361 68261

 

РОДИЛНА ЗАЛА  -  0361 68214

 

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ   - 0361 68229

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ -0361 68331

ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ  -

0361 68 207

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ –

0361 68265

ХЕМОДИАЛИЗА

0361 68388

ОТХ /КРЪВЕН ЦЕНТЪР

0361 68345

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

0361 68221

КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

0361 68 344

ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

0361 68 462

 
View Larger Map
0361 /6 83 48
МБАЛ